İş Hukuku Süreç Danışmanlığı

İş dünyasında, iş hukuku süreçleri işletmelerin sürdürülebilir başarısında kritik bir rol oynamaktadır. İş sözleşmeleri ve diğer hukuki dokümantasyonun doğru bir şekilde hazırlanması, iş ilişkilerinizin sağlam temellere dayanmasını sağlar. BRD, işe alım süreçlerinden işten çıkarmalara kadar olan tüm ihtiyaçlarınıza uygun hukuku belgelerinizi düzenleyerek, işletmenizin güvende olmasını sağlar. BRD olarak, İş Hukuku alanındaki gelişmeleri takip ederek, işletmenizin güncel yasal düzenlemelere uyumunu sağlamak için size özel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İş hukuku davalarıyla ilgili süreçleri etkin bir şekilde yönetmek ve işletmenizi korumak için profesyonel destek sağlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gerekliliklere uyum sağlayarak, çalışanlarınızın güvenliğini ve işletmenizin itibarını korumanıza yardımcı oluyoruz.

 • 4857 Sayılı İş Yasası’nın İşyerinde Uygulanmasının Sağlanması
 • 5510 Sayılı SGK Yasası’nın İşyerinde Uygulanmasının Sağlanması
 • Önemli Yasal Değişikliklerin İşveren ile Anlık Paylaşımı & Olumlu - Olumsuz Etkilerinin İşverene Rapor Olarak Sunulması
 • Çalışanların Firma Şartlarına Uygun Yasal İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Çalışanın İş Fesihlerinin Yasaya Uygun Olup Olmadığının Tespiti, Gerekli Süreç ve Yazışmaların Yönetimi
 • Çalışma Sürelerinin Yasaya Uygunluğunun Takibi
 • İşçi Sağlığı & Güvenliği Yasası Uygulamalarında Firmaya Destek Sağlanması
 • Firmanın Yaptığı Sendikal vb. Anlaşmalarının Uygulanmasının Sağlanması
 • Serbest Bölge Firmaları İçin Personel ve Araç Giriş İzinlerinin Alınması, Giriş İzin Belgelerinin Hazırlanması, İşten Çıkanların Bölgeye Bildiriminin Yapılması
 • Çalışanın İş Fesih Evraklarının Hazırlanması
 • Şirket İçi Personel Yönetmeliği Hazırlanması
 • Personel Disiplin Yönetmeliğinin Firmaya Özel Hazırlanması
 • Resmi Kurumlar İle Yasal Yazışmaların Yapılması
 • Personel Özlük Dosyalarının Yasaya Uygun Olarak Hazırlanması
 • Yıllık İzinlerin Yasaya Uygun Olarak Kullanılmasında İşverene Destek Olmak ve Kayıtlarının Yasal Mevzuata Uygunluğunun Takibi
 • Engelli Çalıştırma Oranlarının Takibinin Yapılarak İşverene Raporlanması
 • Firma Çalışma Sürelerinin Yasaya Uygunluğunun Takibi
 • İş ve SGK Hukuku Alanında Firmalara Hukuki Destek Verilmesi
BRD Bordrolama Teklif İste
BRD Bordrolama İletişim
BRD Bordrolama Bordro Hesaplama