Bordrolama Hizmetlerimiz

 • İşten Ayrılan Çalışanların Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamalarının Yapılması
 • İcra Kesintilerinin Bordrolaştırılması ve Tüm İcra Bakiyelerinin Takibi
 • Özel Sigorta Poliçelerinin Bordrolaştırılması
 • Bordroların Yasal Parametrelere Göre Hazırlanması
 • AR-GE Çalışanlarının Bordrolarının AR-GE Kapsamında Hesaplanması ve Raporlanması
 • Zorunlu BES Kesintilerinin Yapılması ve Anlaşmalı BES Firmasına Gönderimi
 • Ödeme ve Banka Listelerinin Oluşturulması
 • Brüt Yasal Ücretlerin Tespiti ve Ödenmesi
 • İşe İade Davalarında Dava Konusu Tazminatların ve Ödemelerin Hesaplanması
 • İcmal, Bordro Dataları ve Raporların Anlık Paylaşımı
 • Bordro Maliyeti Analizleri -İşverene Sunumu & Gereksiz Ödemelerin Tespiti
 • İşe Giren - Çıkanların Aylık Raporlanması & Analizi
 • Yıllık İzin Yükü, Kıdem Yükü ve Maliyetlerin Hesaplanması
 • SGK E-Bildirgelerinin Hazırlanması
 • SGK ve Diğer Devlet Teşviklerinin İşverene Kazandırılması
 • Firma Personel Özlük Bilgilerinin Sistemde Takibinin Sağlanması
 • Çalışanın SGK İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirimlerinin Yapılması
 • Çalışanların Yasal Evraklarının Hazırlanması (İbraname vb.)
 • SGK Raporlarının Sistemden Onaylanması
 • İşkur İşgücü Takip Çizelgesinin Hazırlanması
 • Firmanın Bordro Yazılımımıza Ulaşabilmesi İçin Kullanıcı Girişi Tanımlama
 • İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının SGK’ya İnternetten Resmi Bildirimi

BRD Bordrolama Teklif İste
BRD Bordrolama İletişim
BRD Bordrolama Bordro Hesaplama